Gizlilik Politikası

1. Genel Bilgiler Bu gizlilik politikası, web sitemizi (www.gaminglicensing.com adresinde) kullanımınız sırasında kişisel bilgilerin toplanması, saklanması ve kullanılmasına yönelik politikalarımızı ve uygulamalarımızı ve ayrıca bu tür bilgilerl

1. Genel Bilgiler

Bu gizlilik politikası, web sitemizi (www.gaminglicensing.com adresinde) kullanımınız sırasında kişisel bilgilerin toplanması, saklanması ve kullanılmasına yönelik politikalarımızı ve uygulamalarımızı ve ayrıca bu tür bilgilerle ilgili haklarınızı ortaya koymaktadır.

“Biz”, “bize”, “bizim” veya “operatör” kelimeleri GamingLicensing’i ifade eder.

Bilgilerinizi her zaman azami özen ve saygıyla ele alırız.

Bu web sitesinin herhangi bir bölümünü kullanarak ve/veya ziyaret ederek, gizlilik politikasına tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.

2.Topladığımız Bilgiler

2.1 “Bize Ulaşın” formu aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde, iletişim formunu adınız, e-postanız, telefon numaranız, Skype Kimliğiniz (isteğe bağlı) ile doldurmanızı isteriz. Kullanıcılarımızın deneyimini iyileştirme konusundaki meşru menfaatimiz göz önüne alındığında, bu verileri, bizden talep ettiğiniz destek ve bilgileri size sağlamak amacıyla ve sizden aldığımız bilgilerin doğru kayıtlarını tutmak için işimizi yürütme ve bazı durumlarda sizinle bir sözleşme imzalamak için ilk adımı atmak için işliyoruz.

2.2. Google Analytics yardımıyla da bilgi toplayabilimekteyiz; ancak bu tür bilgiler kişiselleştirilmez ve bu şekilde toplanan bilgileri kullanarak sizi tanımlayamayız. Bu tür bilgilerin toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi çerez politikamızda bulunabilir.

3. Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanırız

Paragraf 2.1’de atıfta bulunulan bilgileri şu amaçlarla kullanır, saklar ve işleriz:

  • Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve bizimle tanışabileceğiniz sektörel etkinliklerle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek. GamingLicensing, ilginizi çekebilecek etkinlik davetiyeleri gönderir.
  • Pazarlamamızı kişiselleştirmek, ölçmek ve iyileştirmek ve size daha uygun pazarlama iletileri göndermek için sizin ve web sitesindeki etkinliğinizin belirli profilini çıkarmak.

Bu gibi durumlarda, kişisel bilgilerinizi, ilginizi çekebilecek ürün veya hizmetleri size sunmak için pazarlama faaliyetlerinde bulunma konusundaki meşru menfaatimiz göz önünde bulundurularak işleriz. Pazarlama iletilerimizin her birinde verilen talimatları izleyerek bizden pazarlama iletisi almaktan her zaman vazgeçebilirsiniz.

4. Çerezler

Çerezlerin ne olduğu ve bunları nasıl kullandığımız hakkında bilgi için lütfen tam çerez politikamıza bakın.

5. Paylaşım ve İfşa

Belirli durumlarda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde paylaşabilir ve ifşa edebiliriz.

  5.1 Yasalara Uygunluk, Yasal Taleplere Yanıt Verme, Zararı Önleme ve Haklarımızın Korunması

Kişisel bilgiler de dahil olmak üzere bilgilerinizi, yasaların gerektirmesi veya izin vermesi ya da bu tür bir ifşanın makul ölçüde gerekli olması halinde mahkemelere, kolluk kuvvetlerine veya resmi makamlara veya yetkili üçüncü taraflara ifşa edebiliriz: (i) yasal yükümlülüklerimize uymak, (ii) yasal sürece uymak ve bize karşı ileri sürülen iddialara yanıt vermek, (iii) cezai bir soruşturma veya iddia edilen veya şüphelenilen yasadışı faaliyet veya bizi, sizi veya diğer kullanıcılarımızı yasal sorumluluğa maruz bırakabilecek diğer faaliyetlerle ilgili taleplere yanıt vermek.

Bu işlemenin yasal dayanağı, yasal haklarımızın korunması ve ileri sürülmesi ve işimizin risklere karşı uygun şekilde korunması gibi meşru menfaatlerimizdir.

  5.2 Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar

Web sitesiyle ilgili hizmetlerin yanı sıra ödeme hizmetlerini sağlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz. Hizmet sağlayıcılar Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışında bulunabilir.

Bu sağlayıcılar bilgilerinize sınırlı erişime sahip olur ve sözleşmeye bağlı olarak bu bilgileri bizim adımıza yalnızca daha önce açıklandığı ve bu gizlilik politikasıyla tutarlı olan amaçlar doğrultusunda korumak ve kullanmakla yükümlüdür.

Verilerinizi işleyen hizmet sağlayıcılarımızın tam listesini almak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  5.3 Kurumsal Ortaklık

Kişisel bilgiler de dahil olmak üzere bilgilerinizi, bu politikada belirtilen amaçlar ve yasal dayanaklar için makul ölçüde şirketler grubumuzun herhangi bir üyesiyle (buna bağlı ortaklıklarımız, nihai holding şirketimiz ve tüm bağlı ortaklıkları dahildir) paylaşabiliriz.

  5.4 Toplu Veriler

Ayrıca, mevzuata uygunluk, endüstri ve pazar analizi, demografik profil oluşturma, pazarlama ve reklam ve diğer iş amaçları için toplu bilgileri (kullanıcılarımız hakkında artık bireysel bir kullanıcıyı tanımlamayacak veya referans vermeyecek şekilde birleştirdiğimiz bilgiler) ve diğer anonimleştirilmiş bilgileri paylaşabiliriz.

  5.5 İşletme Devirleri

Bir birleşme, devralma, yeniden yapılanma, varlık satışı, iflas veya ödeme aczine girmemiz veya dahil olmamız halinde, bu tür bir işlemle bağlantılı olarak veya bu tür bir işlemi düşünerek (örneğin, durum tespiti) bilgileriniz de dahil olmak üzere varlıklarımızın bir kısmını veya tamamını satabilir, devredebilir veya paylaşabiliriz. Bu durumda, kişisel bilgileriniz aktarılmadan ve farklı bir gizlilik politikasına tabi olmadan önce sizi bilgilendiririz.

6. Veri Sahibi Hakları

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında, bazı verilerinize erişme, bunları düzeltme, taşıma ve silme hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin belirli işlemlerine itiraz etme ve bunları kısıtlama hakkına da sahipsiniz. Bu, verilerin niteliği, neden toplandığı ve işlendiği ve ilgili yasal veya operasyonel saklama ihtiyaçları gibi şeylere bağlı olarak duruma göre yapılan bir belirlemedir.

Bu bölümde açıklanan haklardan herhangi birini helpdesk@gaminglicensing.com adresine bir e-posta göndererek veri denetleyiciniz nezdinde kullanabilirsiniz. Talebinizle ilgili daha fazla işlem yapmadan önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın.

Haklarınızla ilgili olarak yaptığınız her türlü talebi yerine getirmeye çalışacak olsak da, bunların mutlak haklar olmadığını lütfen unutmayın. Yani talebinizi reddetmek zorunda kalabilir veya yalnızca kısmen yerine getirebiliriz.

  6.1 Yanlış veya Eksik Bilgilerin Düzeltilmesi

Sizinle ilgili yanlış veya eksik kişisel bilgilerin düzeltilmesini bizden talep etme hakkına sahipsiniz.

  6.2 Veri Erişimi ve Taşınabilirliği

Tarafımızca tutulan kişisel verilerinize erişme ve belirli kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve/veya bu bilgileri başka bir hizmet sağlayıcıya iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz (teknik olarak mümkün olduğunda).

  6.3 Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Kişisel verilerinizi, sizinle aramızdaki sözleşmeyi gerçekleştirmek ve yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olan süre boyunca saklarız. Kişisel verilerinizin işlenmesinin artık gerekli olmadığı durumlarda, bu veriler silinir. Bununla birlikte, yasal ve düzenleyici gereklilikler nedeniyle kişisel verileri daha uzun süre saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

İşlememizin artık gerekli olmadığı, paragraf 6.4 uyarınca onayınızı geri çektiğiniz, paragraf 6.5 uyarınca itiraz ettiğiniz, kişisel verilerinizin yasa dışı olarak işlendiği veya yasal bir zorunluluk uyarınca kişisel verilerinizin silinmesinin gerekli olduğu durumlarda belirli kişisel verilerinizin silinmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Ancak, silme hakkının istisnaları vardır. Genel istisnalar, işlemenin gerekli olduğu durumları içerir: ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkının kullanılması, yasal bir yükümlülüğe uyulması veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

  6.4 Onayın Geri Çekilmesi ve Veri İşlemenin Kısıtlanması

Kişisel verilerinizi işlemek için özellikle onayınızı talep ettiğimiz ve dayanabileceğimiz başka yasal koşulun bulunmadığı durumlarda, hesap ayarlarınızı değiştirerek veya helpdesk@gaminglicensing.com adresine hangi onayı geri çektiğinizi belirten bir e-posta göndererek bu onayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızın geri çekilmesinin, geri çekilmeden önce söz konusu onaya dayanan herhangi bir işleme faaliyetinin yasallığını etkilemediğini lütfen unutmayın.

Ek olarak, yürürlükteki yasalar size kişisel bilgilerinizi kullanma yöntemlerimizi sınırlama hakkı verebilir, özellikle de (i) kişisel bilgilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğinizde; (ii) işlemenin yasa dışı olduğu ve kişisel bilgilerinizin silinmesine karşı çıktığınızda; (iii) işlemenin amaçları için kişisel bilgilerinize artık ihtiyacımız olmadığında ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda; veya (iv) bir sonraki bölüm uyarınca işlemeye itiraz ettiğinizde ve Veri Denetleyicisinin meşru gerekçelerinin sizin gerekçelerinizi geçersiz kılıp kılmadığına ilişkin doğrulama beklerken.

  6.5 Veri İşlemeye İtiraz

Yasal dayanağın meşru menfaatlerimiz olduğu durumlarda işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz, ancak diğer ilgili yasal dayanakların olduğu veya haklarınız, menfaatleriniz veya özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmayan menfaatlerimiz doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için zorlayıcı gerekçelerimizin olduğu durumlarda kişisel verilerinizi işlemeye devam edebileceğimizi lütfen unutmayın;

Ayrıca, helpdesk@gaminglicensing.com adresine bir e-posta göndererek doğrudan pazarlamayı devre dışı bırakarak yapabileceğiniz itiraz hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yalnızca doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde herhangi bir profillemeye itiraz etme hakkına da sahipsiniz.

  6.6 Şikayetler

Veri sorumlusu tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri hakkında yetkili veri koruma makamları nezdinde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

7. Bilgilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Küresel operasyonlarımızı kolaylaştırmak için, bilgilerinizi şirketler ailemiz içinde aktarabilir, saklayabilir ve işleyebilir veya bu gizlilik politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda Avrupa dışında bulunan hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizi AEA dışında, grup içinde veya iş ortaklarımıza aktarırsak, standart sözleşme maddelerinin veya bağlayıcı kurumsal kuralların veya verilerinizin AEA içinde gerekli olan standarda göre korunmasını sağlayan diğer kabul edilebilir yöntemlerin kullanımına dayanarak, kişisel verilerinizi AEA içinde olduğu kadar güvenli ve bu gizlilik politikasına uygun tutmak için yeterli önlemlerin alınmasını sağlamak için tüm makul adımları atarız.

Verilerinizi işleyen AEA dışındaki hizmet sağlayıcılarımızın tam listesini almak için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

8. İletişim

Bu politika veya bilgi işleme uygulamalarımız hakkında sorunuz varsa veya Veri Koruma Yasaları kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen helpdesk@gaminglicensing.com adresinden veri koruma görevlimizle iletişime geçin.

9. Şikayette Bulunma

Kişisel verilerinizi yönetme şeklimizden memnun değilseniz, yerel veri koruma yetkilinize şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.ty.

Igor Rumyantsev
Igor is the Head of Banking and Licensing Department at GamingLicensing who has over 15 years of experience in the industry. He is responsible for game and payment system integration, iGaming product licensing, and B2B certification. Igor is an expert in the gambling sector and game licensing. He keeps a close watch on industry trends and is always open to new ideas that can improve GamingLicensing’s services and help our clients.

Aşağıdaki formu doldurarak bize her zaman ulaşabilirsiniz