Kullanım Koşulları

Kullanım hüküm ve koşulları

Bu web sitesinin kullanımı, aşağıdaki hüküm ve koşulların kabul edildiği anlamına gelir:

  1. GAMINGLICENSING bu web sitesini (“Site”), Siteye erişmek isteyenlere (“Kullanıcılar”) kolaylık sağlamak amacıyla hazırlamaktadır. Burada sunulan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. GAMINGLICENSING, Kullanıcılara Siteyi ziyaret etme ve Sitede yer alan bilgi, belge ve materyalleri (topluca “Bilgiler”) yeniden satma veya yeniden dağıtma veya bunlardan türev çalışmalar derleme veya oluşturma hakkı olmaksızın, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara ve ayrıca bu Sitedeki belirli Bilgiler için geçerli olabilecek daha özel kısıtlamalara tabi olarak, Kullanıcının kişisel, ticari olmayan kullanımı için indirme ve kopyalamasına izin verir.
  2. Bu Siteyi GAMINGLICENSING yönetir. GAMINGLICENSING’in bu sitedeki tüm bilgileri mevcut Hüküm ve Koşullara tabidir.
  3. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Sitedeki Bilgiler GAMINGLICENSING’in görüşünü temsil etmez.

Sorumluluk Reddi

Bu Sitede sağlanan bilgiler, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve suistimal garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır. GAMINGLICENSING özellikle bu tür Bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz. GAMINGLICENSING, bu Sitedeki Bilgileri haber vermeksizin periyodik olarak ekler, değiştirir, iyileştirir veya günceller. GAMINGLICENSING, hiçbir koşul altında, bu Sitenin kullanımından kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir kayıp, hasar, yükümlülük veya masraftan, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir hata, ihmal, kesinti veya gecikmeden sorumlu tutulamaz. Bu Sitenin kullanımına ilişkin risk tamamen Kullanıcıya aittir. GAMINGLICENSING veya bağlı kuruluşları, ihmal dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir koşulda doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, GAMINGLICENSING’in herhangi bir Kullanıcının davranışlarından sorumlu olmadığını özellikle kabul ve beyan eder.

Bu site tavsiye, görüş ve beyanlar içerebilir. GAMINGLICENSING, burada verilen herhangi bir tavsiye, görüş, beyan veya diğer bilgilerin, bu Sitenin herhangi bir Kullanıcısının veya başka bir kişi veya kuruluşun doğruluğunu veya güvenilirliğini temsil veya garanti etmez. Bu tür tavsiye, görüş, beyan veya diğer bilgilere güvenmenin riski de Kullanıcıya aittir. GAMINGLICENSING veya iştirakleri ya da ilgili temsilcileri, çalışanları, bilgi sağlayıcıları veya içerik sağlayıcıları, herhangi bir Kullanıcıya veya başka birine karşı herhangi bir yanlışlık, hata, eksiklik, kesinti, silme, kusur, değişiklik veya buradaki herhangi bir içeriğin kullanımı veya güncelliği veya eksiksizliği için sorumlu tutulamaz veya herhangi bir performans arızası, bilgisayar virüsü veya iletişim hattı arızası veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Bu Siteyi kullanmanın bir koşulu olarak Kullanıcı, GAMINGLICENSING’i ve bağlı kuruluşlarını, doğru olması halinde işbu Hüküm ve Koşulların Kullanıcı tarafından ihlali anlamına gelecek iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcının bu Siteyi kullanımından kaynaklanan her türlü eylem, iddia, kayıp, zarar, yükümlülük ve masraflara (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı tazmin etmeyi kabul eder. Kullanıcı bu Sitedeki herhangi bir Materyalden veya Kullanım Hüküm ve Koşullarından herhangi birinden memnun kalmazsa, Kullanıcının tek ve münhasır çözüm yolu Siteyi kullanmayı bırakmaktır.

Bu Site üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar ve referanslar içerebilir. Bağlantı verilen siteler GAMINGLICENSING’in kontrolü altında değildir ve GAMINGLICENSING bağlantı verilen herhangi bir sitenin içeriğinden veya bağlantı verilen bir sitede bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. GAMINGLICENSING bu bağlantıları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunar ve bir bağlantının veya referansın eklenmesi, bağlantılı sitenin GAMINGLICENSING tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Bu Site ilan panoları, sohbet odaları, posta listelerine erişim veya diğer mesaj veya diğer iletişim olanakları (topluca “İletişim Olanakları”) içeriyorsa, Kullanıcı İletişim Olanaklarını yalnızca belirli İletişim Olanaklarına uygun ve bunlarla ilgili mesajlar ve bilgiler göndermek ve almak için kullanmayı kabul eder. Örnek olarak ve bir sınırlama olarak değil, Kullanıcı bir İletişim Olanağını kullanırken aşağıdakilerden herhangi birini yapmayacağını kabul eder:

(a) Başkalarını karalamak, istismar etmek, taciz etmek, takip etmek, tehdit etmek veya başkalarının yasal haklarını (gizlilik ve tanıtım hakları gibi) başka bir şekilde ihlal etmek;

(b) İftira niteliğinde, ihlal edici, müstehcen, uygunsuz veya yasa dışı materyal veya bilgileri yayınlamak, göndermek, dağıtmak veya yaymak;

(c) Kullanıcı bu haklara sahip olmadıkça veya bunları kontrol etmedikçe ya da yasaların gerektirdiği tüm izinleri almadıkça, fikri mülkiyet yasaları (veya gizlilik ve tanıtım hakları) tarafından korunan yazılım veya diğer materyalleri içeren dosyaları yüklemek veya eklemek;

(d) Virüs, bozuk dosya veya başka bir bilgisayarın çalışmasına zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programları içeren dosyaları yüklemek veya eklemek;

(e) Yüklenen herhangi bir dosyadaki yazar atıflarını, yasal bildirimleri veya mülkiyet atamalarını veya etiketlerini silmek;

(f) Yüklenen bir dosyada bulunan yazılım veya diğer materyallerin kaynağını veya kökenini tahrif etmek;

(g) Herhangi bir mal veya hizmetin reklamını yapmak veya satışını teklif etmek veya anket, yarışma veya zincir mektuplar düzenlemek veya iletmek veya bir İletişim Tesisinin başka bir kullanıcısı tarafından gönderilen ve Kullanıcının bu şekilde yasal olarak dağıtılamayacağını bildiği veya makul olarak bilmesi gereken herhangi bir dosyayı indirmek.

GAMINGLICENSING, herhangi bir nedenle ve bildirimde bulunmaksızın, e-posta ve gönderiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcılardan gelen İletişim Araçları içeriklerini kaldırma hakkını saklı tutar.

Ülkeler

Bu web sitesinde kullanılan tanımlamalar ve bilgilerin sunumu, GAMINGLICENSING’in herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya alanın veya yetkililerinin yasal statüsü veya sınırlarının veya sınırlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir görüşünün ifadesi anlamına gelmez. Bu materyalde kullanılan “ülke” terimi, uygun olduğu şekilde, bölgeleri veya alanları da ifade eder.

Gizlilik

Bu siteye erişildiğinde, Kullanıcı hakkında İnternet protokolü (IP) adresleri, Sitede gezinme, kullanılan yazılım ve harcanan zaman gibi belirli bilgiler ve diğer benzer bilgiler GAMINGLICENSING sunucularında saklanır. Bunlar özel olarak Kullanıcıyı tanımlar. Bu bilgiler sadece web sitesi trafik analizi için dahili olarak kullanılacaktır. Kullanıcı, bu Sitede saklanan formlarda isim, adres ve diğer benzersiz tanımlayıcı bilgiler sağlarsa, bu bilgiler yalnızca istatistiksel amaçlar için kullanılır ve genel erişim için yayınlanmaz. Ancak GAMINGLICENSING bu bilgilerin güvenliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Genel

GAMINGLICENSING, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Siteyi veya herhangi bir Bilgiyi herhangi bir açıdan değiştirme, sınırlama veya sonlandırma hakkını saklı tutar. GAMINGLICENSING’in bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir Kullanıcının ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dikkate alma yükümlülüğü yoktur.

GAMINGLICENSING, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Kullanıcının bu Siteye veya herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reddetme hakkını saklı tutar.

GAMINGLICENSING’in bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünden feragat etmesi, yazılı olarak belirtilmedikçe ve tam yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz.

Igor Rumyantsev
Igor is the Head of Banking and Licensing Department at GamingLicensing who has over 15 years of experience in the industry. He is responsible for game and payment system integration, iGaming product licensing, and B2B certification. Igor is an expert in the gambling sector and game licensing. He keeps a close watch on industry trends and is always open to new ideas that can improve GamingLicensing’s services and help our clients.

Aşağıdaki formu doldurarak bize her zaman ulaşabilirsiniz